AUDIO & MIDI INTERFACES
UA-1010

UA-1010 OCTA-CAPTURE
USB Audio Interface

QUAD-CAPTURE

UA-55 QUAD-CAPTURE
USB 2.0 Audio Interface

DUO-CAPTURE EX

DUO-CAPTURE EX
USB-Audio Interface

TRI-CAPTURE

UA-33 TRI-CAPTURE
USB Audio Interface

DUO-CAPTURE

UA-11 DUO-CAPTURE
USB Audio Interface

UA-25EX

UA-25EX
USB Audio Interface

UM-ONE mk2

UM-ONE mk2
USB MIDI Interface

UM-ONE

UM-ONE
USB MIDI Interface

FA-66

FA-66
FireWire Audio Interface

UA-4FX

UA-4FX
USB Audio Interface

UA-1G

UA-1G
USB Audio Capture

UA-101

UA-101
USB Audio Interface

UM-1G

UM-1G
USB MIDI Interface

UM-2G

UM-2G
USB MIDI Interface

UM-3G

UM-3G
USB MIDI Interface